hediye kartı

Taksit Yasağı Bize Vız Gelir

1 Şubat 2014 tarihinden itibaren uygulamaya konulan taksit sınırlandırması kanunu, perakende ve toptan satıcıların satıl rakamlarını alt üst edecek derken öyle bir formül üretildi...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox